top of page

Corona nieuws

FysioConsult is open voor fysiotherapiebehandelingen. In verband met het coronavirus volgen we diverse protocollen. Ook vinden er behandelingen plaats via video- of telefonisch consult.

 

Fysieke behandelingen op de praktijk vinden plaats met in acht neming van de gestelde maatregelen & eisen. De fysiotherapeut overlegd met je op over jouw behandeling en wat er voor jou op dit moment nodig is.

Twijfel je, bent je nog niet teruggebeld of heb je vragen over de behandeling?

 

Bel ons of vul onderstaand contactformulier in. Wij helpen je graag!

Corona revalidatie

De meeste mensen herstellen na Covid-19. Maar een aantal ex-patiënten houdt langdurig klachten. 

De decennialange visie van onze praktijk is dat ieder behandeltraject maatwerk is. Met name bij een Corona revalidatietraject kan dit niet vaak genoeg benadrukt worden. Jouw behandelplan wordt tijdens de intake samengesteld op basis van je klachten. Samen met je behandelaar bepaal je de doelen van je revalidatie en werk je aan het behalen van deze doelen.

De duur van de behandeling verschilt: jouw behandeling eindigt wanneer je je doelstellingen hebt behaald of wanneer er geen vooruitgang meer is.

Meisje op brug

Pause.
Rest.
But never give up!

Vergoeding

De overheid heeft besloten dat vanaf 18 juli 2020 paramedische herstelzorg voor patiënten met Covid-19 een voorwaardelijke toelating heeft tot de basisverzekering. 

Voorwaarden van de zorgverzekeraar m.b.t. Covid-herstelzorg:
 

De indicatie voor de voorwaardelijk toegelaten paramedische herstelzorg wordt bij patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis of instelling voor medisch specialistische of geriatrisch revalidatiezorg, gesteld door de (behandelend) medisch specialist. Bij patiënten die in de eigen woonomgeving Covid-19 hebben doorgemaakt, wordt de indicatie gesteld door de huisarts. 

Indien er een verwijzing wordt uitgeschreven met: “gaarne behandeling van ernstige klachten en beperkingen na COVID-19” gelden de volgende voorwaarden:

 

 • Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat patiënten bereid moeten zijn mee te werken aan onderzoek. Er moet toestemming gegeven worden om anoniem gemaakte behandelgegevens van deze herstelzorg te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor Covid-19 onderzocht. 
   

 • Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op deze aanspraak. De eerste behandeling moet plaatsvinden binnen 1 maand na verwijzing. Voor het moment van verwijzen geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de Covid-19 en het moment van verwijzing. 
   

 • De huisarts evalueert na circa 3 maanden of de behandeldoelen zijn bereikt en of voorzetten van de zorg zinvol is. Hij of zij doet dit op basis van schriftelijke rapportages en eventueel contact met de patiënt of zorgverleners.

Maximum aantal behandelingen Covid-herstelzorg:

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt. 

Maximaal aantal behandelingen 1e behandelperiode van 6 maanden:
 

 • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling 
   

Maximaal aantal behandelingen eventuele 2e behandelperiode van 6 maanden:
Zes maanden na start van de behandeling kan indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist of bij bijzondere situaties een huisarts, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden. In deze 2e behandeltermijn geldt opnieuw een maximale behandelomvang:

 • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
   

De herstelzorg wordt tot 1 augustus 2022 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. Per 1 augustus 2022 komen de bovengenoemde termijnen te vervallen en vindt er voor behandelingen daarna geen vergoeding meer plaats. De aanspraak op de Covid-herstelzorg uit de basisverzekering zou wellicht door de overheid wederom verlengd kunnen worden, maar daarvoor moeten we berichtgeving van de rijksoverheid in de gaten houden.

bottom of page