top of page

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is erop gericht mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) weer zo goed en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving en de maatschappij te laten functioneren. Door de stoornis kan het denken en doen zijn verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren en de kwaliteit van leven vermindert.

Bij welke vormen van NAH is neurorevalidatie van toepassing?
 

  • CVA (herseninfarct/hersenbloeding), de acute, subacute en chronische fase.

  • Parkinson en Parkinsonisme

  • Hersentrauma’s

  • Dementie

  • Multiple Sclerose (MS)

  • Hersentumoren

Doelstellingen van fysiotherapie bij neurologische aandoeningen kunnen zijn:
 

  • Het herleren van functies  en vaardigheden waarin herstel mogelijk is. Dit is van toepassing bij ziektebeelden waar in het algemeen gesteld vooruitgang geboekt kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziektebeelden als CVA of een neurotrauma.

  • Het leren behouden van functies, vaardigheden en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij progressieve ziektebeelden als de ziekte van Parkinson, ALS en dementie of in de chronische fase na een CVA.

  • Het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden in allerlei situaties.

  • Het voorkomen van complicaties. Het revalidatieproces wordt gehinderd en de kwaliteit van leven vermindert wanneer complicaties optreden.

Original on Transparent.png
senior Therapy
Vergoeding

Neurorevalidatie therapie valt onder de reguliere fysiotherapie en wordt dus vergoed door je zorgverzekeraar als je hiervoor aanvullend verzekerd bent. In sommige gevallen wordt de revalidatie zelfs vergoed door de basisverzekering. Om in aanmerking te kunnen komen voor een chronisch behandeltraject moet je eerst een verwijzing hebben. Deze kan je krijgen van de huisarts of medisch specialist.

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op. Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. 

Ben je niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Klik hier voor onze behandeltarieven.

bottom of page